Sörmland

Vita vägmarkeringar syns dåligt

Bara hälften av vägarna i bland annat Sörmland, Stockholm, Uppsala, Örebro och Västmanland klarar kraven för hur tydligt vita markeringar syns i torrt väglag. Det visar en studie som Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort på uppdrag av Vägverket. I Sörmland var 60 procent av vägmarkeringarna godkänt när det gäller torra vägytor.