Tekniska nämnden

Gångfart på fler innerstadsgator

Sommarens bilbegränsningar i Visby innerstad börjar gälla från och med lördagen den 14 juni fram till och med medeltidsveckans slut söndagen den 10 augusti. Det beslutade politikerna i tekniska nämnden efter omröstning.

Oppositionen ville införa bilbegränsning från vecka 17, men det är inte motiverat att införa det så tidigt, menar Kjell Skalberg som är centerpartistisk ordförande i tekniska nämnden.

Tidigare har bland annat representanter för näringslivet protesterat mot att alltför tidig bilbegränsning minskar omsättningen i affärerna.

- Vi har inte mycket turism vecka 17-24, men sen däremot så tycker vi det är motiverat att begränsa trafiken ordentligt.

Nu införs bilbegränsningen samma tid som i fjol, men nytt för i år är att det kommer att införas ett så kallat gångfartsområde i de centrala delarna av innerstan och det ska börja gälla redan den 26 april.

I gångfartsområdet får fordon köra men inte i högre hastighet än gångfart och fordonsförarna har också väjningsplikt mot gående.

Det kommer också att bli förbjudet att köra bil eller moped nattetid i kvarteren kring småbåtshamnen och Almedalen.

Vi känner att vi har stöd för det här från de som bor i innerstan, affärsmän och andra intressegrupper där, säger Kjell Skalberg:

- Det är viktigt att förankra det med de grupperingar som finns där när man ska införa sådana här begränsningar.