Stockholm

180 miljoner i gåva till Handelshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm får 180 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Donationen är en del av en pågående insamlingskampanj som syftar till att befästa och stärka Handelshögskolans ställning i Sverige och Europa.

För pengarna ska skolan göra en omfattande nybyggnation av huvudbyggnaden på Sveavägen i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Handelshögskolan rankas högt bland Europas handelshögskolor och står väl rustat inför den tilltagande internationella konkurrensen. För att kunna öka sin konkurrensförmåga ytterligare behövs moderna och ändamålsenliga lokaler.