Eskilstuna

Missar målet i barnomsorgen

Allt fler barnfamiljer, som flyttar till kommunen, gör att Eskilstuna inte når sitt mål när det gäller att få ner storleken på grupperna i barnomsorgen. Detta trots att kommunen nu bygger fler förskolor än den gjort någon period sedan 70-talet. Bara i år har det tillkommit 121 barn i kommunens förskolor jämfört med prognosen för ett år sedan. Det skriver kommunen i en rapport om förskolan.

Genomsnittet för antalet barn i barngrupperna har visserligen sjunkit till 18,5. Men målet för i år, 17,5, i snitt i barngrupperna kommer inte att nås. Det skjuts istället tre år framåt i tiden.

Från 2005 till 2012 beräknas behovet av barnomsorg öka med mer än 600 platser. Ur befintliga lokaler som snabbt kan byggas om till förskolor.