Strid om skogsreservat

Lantbrukarnas Riksförbund i Norrbotten vill stoppa vidare reservatsbildningar, nyckelbiotoper och rödlistning av arter i skog i Jokkmokk. Rolf Hjärtberg från LRF och Mats Karström från Naturskyddsföreningen har olika åsikter om förslaget.