Privatisering oroar

Planerna på att låta privata företag utföra hemtjänstsysslor i Jönköpings kommun oroar oppositionen.

Risken finns att företagen ser mer till den ekonomiska vinsten än till kvalitén på omsorgen.

Det säger Mona Forsberg som är andre vice ordförande i socialnämnden.

När hemtjänsten nu ska privatiseras så ställer hennes parti, socialdemokraterna, en rad krav.

 

Från och med januari 2009 så ska Jönköpings äldre kommuninvånare få välja vem som ska utföra deras hemtjänst. Antingen kommunen eller något privat företag. Det här beslutade igår socialnämnden där det råder borgerlig majoritet. Den enda restriktionen är att dom privata hemtjänstbolagen måste vara godkända av kommunen - och det är här som socialdemokraterna vill ställa krav. Partiet har nu radat upp elva villkor som intresserade företag ska uppfylla. Det handlar bland annat om att all personal ska vara utbildad, att företagen inte ska få locka med tjänster utöver dom vanliga, som till exempel fönsterputsning och att ekonomiska vinster ska gå tillbaka till verksamheten.

Den borgerliga alliansen håller med om att kraven på dom privata hemtjänstbolagen ska vara höga. Det säger Jan-Egon Leo som är moderat ordförande i socialnämnden. Men tvärtemot socialdemokraterna anser han att företagen ska kunna ta ut vinster.

Den 17 juni ska socialnämnden i Jönköpings kommun bestämma vilka kriterier som ska gälla.