Vård och omsorg

Doftande riktlinjer på gång i hela regionen

Snart kan nya riktlinjer om dofter bli verklighet i regionen. Idag beslöt Hälso-och sjukvårdsutskottet att remittera nya riktlinjer om dofter i Västra Götalandsregionen. Något som välkomnas av patienter, anställda och föreningar som t. ex Astma- och Allergiföreningen.

Det var efter påtryckningar från flera organisationer som t. ex. Astma- och Allergiföreningen som en arbetsgrupp började arbeta fram riktlinjer i höstas. Det handlar om användandet av parfymer och andra dofter samt tobaksrökning. Nu är de klara och idag gick Hälso-och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland igenom dem och beslutade att skicka ut dem till styrelserna för sjukhusen, primärvården, tandvården, Handikappförvaltningen, Personalutskottet och Folkhälsokommittén för synpunkter. Som det är idag finns det riktlinjer om dofter i delar av regionen, men nu skall de nya riktlinjerna användas av alla enheter. Patienter som SR Radio Väst pratat med idag på Uddevalla sjukhus tycker det är bra att det blir riktlinjer om detta i hela regionen. Doftöverkänslighet kan ge besvär som snuva och andnöd och tillståndet kan för många personer/patienter vara ett handikapp.