Ledarutbildning i Lindesberg

Snart går den gamla generationens tränare i pension, och nu vill handbollsgymnasiet i Lindesberg möta det genom att utbilda framtidens tränare. Kommunen är med på noterna och nu väntar man på besked från Örebro universitet som man vill ha med på utbildningen.

Sen tidigt 90-tal finns handbollsgymnasiet i Lindesberg. Nu vill man gå vidare med utbildning i föreningskunskap, träningskunskap, ledarskap och fysiologi. Tanken är att bygga på den nuvarnade treåriga utbildningen med ett år, i samarbete med Örebro universitet.

Enligt Lif Lindesbergs sportchef, Börje Larsson, kan inte alla på handbollsgymnasiet bli handbollsproffs och då är det viktigt att kunnaerbjuda dem en träningsutbildning istället. Lindesbergs kommun har sagt ja till den nya utbildningen och nu väntar man på besked från Universietetet om de vill vara med på utbildningen.