Fler våldsbrott på Gotland

Antalet våldsbrott har ökat med 21 procent på Gotland de senaste fem åren.
Det framgår i preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.
Förra året begicks 1 150 våldsbrott på ön enligt BRÅ.