uppsala

God man missnöjd med socialtjänsten

Samarbetet mellan gode män och socialtjänsten fungerar dåligt. Det tycker Håkan Ahlund, god man för ensamkommande flyktingbarn i Uppsala kommun. Då och då får han upplysa socialtjänsten om vilka befogenheter han har som god man, något som gör att hans uppdrag känns lite svårt.

- Vissa på sociala sidan i kommunen vill inte ta åt sig den nya lagstiftningen, att det är god man som bestämmer vad barnet bor och går i skolan. Kommunen vägrar att hjälpa barnet därför att det först bodde i en annan kommun och sen flyttade hit, säger Håkan Ahlund.

Han har under årens lopp varit god man för ett 50-tal ensamkommande flyktingbarn. Gång på gång har Håkan Ahlund fått skriva brev till socialtjänsten i Uppsala kommun för att påpeka att han som god man har rätt till full insyn i barnets ärende. Han har fått flytta barn från olämpliga boenden och informera om att Migrationsverket avslutat ärendet och att det nu är kommunen som ansvarar för barnet.

- Det kan knappast vara god mans uppgift att var informatör åt socialtjänsten, utan det här är någonting som kommunen måste lösa internt, säger Håkan Ahlund.

Jan Holmlund, myndighetschef för individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun, har förståelse för kritiken:

- Vi är medvetna om att vi fått kritik från de gode män här i länet. Som en följd av det har vi haft en gemensam utbildningsdag för att överbrygga de här eventuella svårigheterna, säger han.

När det ensamkommande flyktingbarnet får uppehållstillstånd upphör godmannaskapet, istället ska en särskild vårdnadshavare utses, det innebär att ansvaret för barnet ökar, men ersättningen minskar och socialtjänsten lyckas inte få fram vårdnadshavare.

- När det gäller särskilt förordnade vårdnadshavare så har vi svårt. Vi provar olika typer av nyheter, allt från webbsidor till e-post, för att nå så många som möjligt. Men visst, vi kan säkert bli bättre på det här, säger Jan Holmlund, myndighetschef för individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun.

Monika Titor
monika.titor@sr.se

(- Lite svårt därför att vissa inom kommunen, sociala sidan inte vill ta åt sig den nya lagstiftningen att det är god man som bestämmer var barnet bor, skola, precis som en förälder och att