örebro

Bättre nätverk kan hjälpa fler till jobb

Det ska bli lättare för ungdomar och utrikesfödda att få jobb i Örebro kommun. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, VuxAm berättade idag att de vill satsa på mer stöd för att bredda de här gruppernas nätverk.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda är hög i Örebro kommun jämfört med resten av landet. Drygt 14% av de utrikesfödda och över 7% av ungdomarna mellan 18 - 24 år är arbetslösa i kommunen. De här siffrorna vill VuxAm förändra genom att i framtiden samarbeta mer med näringslivet och ideela organisationer. De ska i sin tur dela med sig av sina erfarenheter och kontakter till de arbetssökande för att bredda deras nätverk.