Uppsala

Bostadsområdet påverkar hur du mår

Folk mår sämre och är mer sjukskrivna i Gottsunda och Gränby i Uppsala än i Uppsala kommun som helhet. Och en färsk forskningsrapport från Karolinska institutet visar att hur man bor - och i vilket bostadsområde - påverkar hur man mår. Jan Sundquist är professor på centrum för allmänmedicin och har gjort studien.

-Vi har visat att även om man tar hänsyn till summan av individerna i området och deras karaktärer så finns det en områdeseffekt utöver detta som har betydelse för insjuknat i psykisk sjukdom och i hjärt- och kärlsjukdomar och levnadsvanor 

Enligt Jan Sundqvist så är inte bara risken att drabbas av hjärtinfarkt större i utsatta bostadsområden - också risken att får en ny infarkt första året efter den första är större
- Detta kan bero på att i ett utsatt bostadsområde kan det vara så att det känns otryggt att gå ut och promenera, motioner och jogga på kvällar när det blir mörkt. Man knyter kanske inte lika mycket kontakter om det är hög omsättning på folk, och sånt här är viktigt för hälsan.

I Uppsala kommun är sjukskrivningtalen högre i Gottsunda och Gränby än i kommunen som helhet - det visar de senaste siffrorna som är från 2006. De som vi träffar vid Liljefors torg i Gränby idag tänker så här om det.
- Jag har ju bott mycket sämre en gång i tiden. Det var trängre där oxh det gjorde att man kände sig mer stressad, säger en äldre man.

-Jag tror att folk här i Gränby är fattigare och har jobbat tyngre och slits mer och därmed blir man sjukare. Jag tror inte det är för att man bor i Gränby, säger en kvinna. 

Lösningen om man bor i ett område som man upplever som otryggt är inte att flytta menar professor Jan Sundqvist - i stället tycker han att man ska se till att gatlyktor fungerar och att buskage tas bort.

Jonas Ahlman
jonas.ahlman@sr.se

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se