Mindre isar ger trafik i Nordostpassagen

Ett danskt rederi satsar nu på sjöfart mellan Europa och Asien i ishavet norr om Sibirien, den så kallade Nordostpassagen. Det är klimatförändringarna med minskande isar som gör kommersiell sjöfart möjlig i polarområdena.

Även om den globala uppvärmningen ger rederiet nya affärsmöjligheter måste man ändå konstatera att de har en tråkig bakgrund, säger Klaus Kjärullf som är koncernchef i det danska rederiet Torm. Och han syftar naturligtvis på de förändringar i klimatet som håller på att omdana levnadsbetingelserna på jorden och som är allra tydligast i de arktiska områdena.

Rederiet Torm drar nu alltså nytta av att isarna smälter i sällan skådad omfattning och skall satsa på en ny rutt för sjötransporter norr om Sibirien, vilket är den kortaste sjövägen till Fjärran Östern. Rederiet räknar med att varje resa blir 12 dagar kortare än i dag och det innebär att man sparar över en miljon kronor bara i bränslekostnader.

Delar av Nordostpassagen trafikeras redan i dag, men inte hela sträckan. Först i slutet på 1870-talet lyckades någon ta sig fram genom hela passagen och det var den i Sverige bosatte finländaren Adolf Fredrik Nordenskiöld som gjorde det med sitt berömda fartyg Vega. Och nu är det alltså dags igen.

För det här ändamålet bygger Torm-rederiet fem nya specialfartyg som är anpassade för den här rutten. Det första skall levereras redan nu i april men det är ännu inte klart när man börjar köra den kortare ishavsvägen till Fjärran Östern, till exempel till Japan och Kina, med de nya fartygen.

Också på Grönland räknar man med nya affärsmöjligheter när isarna smälter. Där hoppas myndigheterna kunna öppna gruvor och också utvinna olja som skall kunna exporteras från isfria hamnar. 

Christer Fridén
christer.friden@sr.se