Jönköping

Vägrade hjälpa på grund av allergi

En boende på ett vårdhem i Jönköping fick en natt vänta i 40 minuter innan någon i personalen kom för att hjälpa till.

Anledningen var att en av de anställda, en sjuksköterska, påstod att hon var allergisk mot mannen.

Andra i nattpersonalen reagerade och anmälde händelsen enligt lex Maria.

Sjuksköterskan gick varken in till mannen och erbjöd sin hjälp eller förklarade för honom att den övriga personalen var upptagen.

Sjuksköterskan har nu fått tjänstledigt en period för att pröva annat arbete och därmed tycker Socialtjänsten, som utrett händelsen, att det har vidtagits tillräckliga åtgärder.