Extra stöd till utfordring av renar i vinter

Regeringen kommer på torsdagen att besluta om att ge rennäringen tio miljoner kronor i katastrofersättning för stödutfodring av renar.

Betet har varit dåligt för renarna under vintern då snön har frusit som en hård skorpa på marken och det har blivit dyrt för samebyarna.

– Det är besvärligt i stora områden som vi har renar på i vårt land. Det har snöat och därefter blivit varmt, så det har blivit skare och då har renarna svårt att komma ner till det bete som man normalt använder under vintersäsongen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) som ansvarar för samefrågor i regeringen.

För andra året i rad har Sametinget ansökt om katastrofstöd för att utfodra renar. Enligt en inventering som Sametinget har utfört har 28 samebyar och drygt 100 000 renar drabbats.

Förra året beviljades upp till 37 miljoner kronor, och i år alltså tio miljoner kronor, utöver de drygt 45 miljoner som regeringen redan har budgeterat för att främja rennäringen.

Men Eskil Erlandsson anser att det inte är hållbart med att bevilja katastrofpengar för varje år som betet uteblir. Han vill därför se en förändring.

– På sikt måste vi hitta ett system som innebär att det finns pengar till den här typen av katastrofer som då tycks bli frekventare och frekventare.

Vad kan det vara för system?

– Det kan vara ett försäkringssystem eller mer pengar.

Sametinget hade begärt elva miljoner kronor och får nu alltså tio miljoner kronor. Pengarna ska fördelas ut till de samebyar som ansökt om stöd och ska täcka hälften av den kostnad som renägarna lagt ut på stödutfodring.

Enligt Eskil Erlandsson innebär det här att utbetalningarna kan fortsätta till de drabbade renägarna så att utfodringen inte upphör, vilket skulle få förödande konsekvenser. Han tror att tio miljoner kommer att räcka.

– Vis av föregående år, då vi lovade upp till 37 miljoner kronor extra och det användes betydligt mindre än hälften utav den pengen, så gjorde vi bedömningen att det skulle räcka med de här ytterligare tio miljonerna utöver de 46,7 som man redan har, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson. 

Åsa Sundman, Umeå
asa.sundman@sr.se