Barn förlorar när blivande mamma dricker

Personer vars mödrar druckit alkohol under graviditeten lyckas sämre på arbetsmarknaden. Det är slutsatsen i en ny undersökning vid institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.

Sambandet är klart, enligt forskaren Peter Nilsson.

– Väldigt tydligt är just att även långsiktiga utfall, som inkomster och utbildning, påverkas av en hög alkoholkonsumtion under graviditeten.

Peter Nilsson har undersökt hur barn vars mödrar druckit alkohol under graviditeten klarar sig på arbetsmarknaden.

Resultatet visar att de i genomsnitt har nästan en termins kortare utbildningstid, lägre genomsnittsinkomst och i högre grad är arbetslösa. Socialstyrelsen avråder sedan länge gravida från att dricka alkohol och forskning visar att barn kan få inlärningssvårigheter och beteendestörningar om modern dricker alkohol under graviditeten. Däremot är forskarna oense om vilka mängder som är skadliga.

Peter Nilsson har undersökt vad som händer längre fram i livet, för de vars mödrar druckit alkohol under graviditeten. Det genom att studera effekterna av ett starkölsförsök i Värmland, Bohuslän och Göteborg 1967.

Åldersgränsen på Systembolaget var 21 år, men i försöket tilläts starkölsförsäljning på försök i vanliga butiker, tanken var att spritkonsumtionen skulle minska. Försöket avbröts i förtid efter drygt åtta månader, efter rapporter om ungdomsfylleri. Dessutom tiofaldigades starkölsförsäljningen och ingen nämnvärd minskning av vin- och spritkonsumtionen märktes. 

Barn till mödrar som var under 21 år och precis i början av graviditeten när starkölsförsöket inleddes jämförs med bland andra de som föddes precis innan försöket, och även med barn födda i övriga Sverige som inte var med i försöket.

– Det som är tydligt är att de barn som var utsatta för försöket i fosterstadiet under längst tid, just bland dem har man hittat att utbildningsnivå, inkomster och sysselsättning har påverkats väldigt kraftigt av att exponeras för försöket, säger Peter Nilsson.

Eftersom den aktuella gruppen jämförs med barn i övriga Sverige som inte var med i starkölsförsöket, så kan andra orsaker än just att mödrarna drack mer alkohol i stort sett uteslutas, enligt Peter Nilsson. Han menar också att resultatet visar att insatser från samhällets sida, som görs tidigt under graviditeten, kan ge stora vinster senare.

– Generellt så verkar det vara så att ju tidigare man gör insatser, investerar i barns hälsa, desto bättre resultat blir det för barnen i framtiden. Det gäller inte bara under fosterstadiet utan också under de tidiga första åren i livet, säger Peter Nilsson.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se