Börs-vd använde företagskortet privat

Ulf Cederin har lämnat posterna som vd och styrelseledamot i NGM, de nordiska tillväxtbolagens börs. Enligt ledningen har han använt sitt företagskort för privata transaktioner på 116 000 kronor.

Cederin avgick på eget initiativ, av privata skäl, enligt NGM:s ledning.

Men ledningen meddelar samtidigt att en utredning har visat att Ulf Cederin har använt sitt företagskort för privata transaktioner för sammanlagt 116 000 kronor. Dessa pengar har sedan betalats tillbaka till företaget.

Saken har också anmälts till Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för NGM.

NGM är tillsammans med OMX Sveriges enda börser med tillstånd från Finansinspektionen.