Problem för miljömärkt skog

Svenska naturskyddsföreningen lämnar styrelsen i miljömärkningssystemet för skog, FSC. Föreningen är missnöjd med att det går för sakta att uppfylla kraven, att skogsbolagen gör sig skyldiga till upprepade brott mot regelsystemet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Ordföranden i FSC:s styrelse Mårten Larsson beklagar att SNF lämnar styrelsen och anser att det kommer att försena arbetet med att utveckla miljömärkningssystemet.