Svårt att boka om tid för cellprovtagning

Många kvinnor går inte på de cellprovskontroller de kallas till för att upptäcka tidiga fall av livmoderhalscancer. En av anledningarna kan vara att det är svårt att boka om sin tid för cellprovskontroll. Bokning via nätet ska göra det lättare.

På Nus, Norrlands universitetssjukhus, har man märkt att många har svårt att komma fram via telefon. Det säger Birgitta Utterström som ansvarar för kallelserna till cellprovskontroller i länet. Hon är läkarsekreterare på avdelningen för klinisk patologi cytologi på Nus. För att underlätta ombokningen av tider arbetar nu Nus för att kunna erbjuda bokning, via nätet, som Birgitta Utterström säger att många har efterfrågat.

Ett annat problem kan vara att informationen om hur viktiga cellprovskontrollerna är, inte når fram. Det tror Elisabeth Johansson, som arbetar på cancerfondens informations- och stödlinje.

Tre månader efter kallelse har 64 % gjort kontrollen, ett år efter kallelse har 68 % enligt årsrapport 2007 från nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprov.

Sedan cellprovskontrollerna infördes i slutet på 1960-talet har förekomsten av livmoderhalscancer minskat kraftigt. I Västerbottens län fick åren 2004-2006 ungefär 8 kvinnor av 100.000 beskedet att de hade livmoderhalscancer.