Motala

Brist i journalföringen på medicinkliniken

Medicinkliniken på lasarettet i Motala får kritik från Socialstyrelsen, som kräver att kliniken sköter journaler och dokumentation på ett säkrare sätt i fortsättningen.

Bristerna uppmärksammades i samband med ett dödsfall förra våren, där det var svårt att följa sjukdomshistorien på grund av bristande journalanteckningar.

Även Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kommer att ta ställning till om någon av klinikens anställda kan klandras för dödsfallet.