Lidköping

Brister på fastighetskontor måste bort

Det finns allvarliga brister i arbetsmiljön på fastighetskontoret i Lidköping, konstaterar Arbetsmiljöverket och lägger ett vite på 100 000 kronor för att åtgärderna ska åtgärdas.

Fackförbundet Kommunal har hävdat att det bland annat förekommer sexistiskt prat på en av avdelningarna. 

Efter inspektioner kräver nu Arbetsmiljöverket att kommunen tar kritiken på allvar och åtgärdar bristerna på kontoret.  

Kommunen ska ta hjälp av utomstående för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. 

Kommunen har fram till i slutet av maj på sig att förbättra arbetsmiljön, annars hotar vitet på 100 000 kronor.