Sörmland

Risk för sämre djurskydd

Det regeringsförslag om att länsstyrelserna ska ta över djurskyddsinspektionen från kommunerna, kan ge en vinst när det gäller både ekonomi och rättssäkerhet om allt finns på samma ställe. Men i Sörmland finns farhågor om att pengarna till länsstyrelserna inte räcker till de ökade kostnaderna.

Enligt förslaget ska 118 miljoner fördelas mellan länen, och enligt Per Jonsson kommer den summa länsansvariga får att grunda sig på befolkningstäthet. Det innebär t.ex. att Stockholm får fler inspektörer än Sörmland, vilket inte behöver betyda att djuren är fler.

– Om förslaget går igenom och vi på länsstyrelsen får över djurskyddet. Så tycker vi att det är bra. Men de resurser som står till buds är inte mer än idag och då kan det bli svårt att få ett bättre djurskydd. Däremot får vi kämpa för att behålla den nivå vi har idag. Det säger länsveterinär Per Jonsson.  

Han befarar också att det sörmländska lantbruket och dess djur kan komma att missgynnas i förhållande till husdjuren i Stockholm Det krävs också veterinär, juridik och administration i den nya organisationen och det kan betyda att det blir färre djurskyddsinspektörer än vad som finns idag.

Det är inte heller säkert att de kan behålla den kunskap som finns idag. Per Jonsson ser också en risk i att det kan bli svårt att rekrytera personal framöver.  

Idag använder kommunerna i Sörmland olika system för sina djurhållningsregister, något som kommer att ta tid att samordna och det kan bli tufft att få det att fungera, menar Per Jonsson.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se