Edebo

Brister i kyrklig arbetsmiljö

Skyddsombudet i Edebo kyrka i Norrtälje kommun tycker att arbetsmiljön där är mycket dålig och har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan så ska både fastanställd och vikarierande personal ha utsatts för kränkande behandling av arbetsledningen. Skyddsombudet påpekar också brister i samband med flytten av pastorsexpeditionen från Edebo till Ununge.