Halmstad

Handikappverksamhet privatiseras

Det är nu klar hur privatiseringen ska genomföras av den dagliga verksamheten för fysiskt handikappade och utvecklingsstörda i Halmstads kommun.

Privata företag får möjlighet att lägga anbud på sex verksamheter, vilket innebär att det flesta verksamheter blir kvar i kommunal regi. Det har en borgeliga majoriteten beslutat i arbetslivsnämnden.

Privatiseringen berör 41 anställda och 97 personer som dagligen kommer på besök. Kommunen kommer också i fortsättningen att ansvara för lokaler och inredning, medan personalen ska vara anställd av privata företag, berättar Hallandsposten.