Länet/landet

Samebyar får pengar för stödutfodring

Rennäringen kommer i dag att få 10 miljoner kronor extra av staten i katastrofersättning till stödutfodring av renar.

Här i länet har renbetet har varit dåligt i norra Jämtland, eftersom snön tinat och sedan frusit som en hård skorpa på marken.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson utlovar nu därför tio miljoner kronor ytterligare, utöver det anslag på nära 47 miljoner kronor som redan finns för rennäringen.