Landstinget riskerar böter för arbetsmiljöproblem

Landstinget riskerar att få betala böter på 200.000 kronor om lokalerna vid uppvakningsenheten på Centralsjukhuset inte anpassas till de krav Arbetsmiljöverket ställer efter en genomförd inspektion.

Det handlar om att personalen måste få tillgång till ett pausrum och att det ska finnas ett särskilt rum för arbete med läkemedel, något personalen påtalat länge.
Senast den 31 december måste lokalerna vara åtgärdade annars döms vitet ut.