Eskilstuna

Slipper betala tillbaka till till a-kassan

En kvinna från Eskilstuna slipper att betala tillbaka drygt 44 000 kronor som hon felaktigt fått ut i arbetslöshetsersättning. Det blir följden av en dom i Regeringsrätten. 

Under perioden 1995-1998 fick den nu pensionerade kvinnan ersättning för 25 procents arbetslöshet trots att hon inte lämnade in de intyg som a-kassan begärde.  

Det faktum att kassan ändå fortsatte att betala ut ersättning, sammanvägt med kvinnans nuvarande ekonomi och att det dröjde ända till 2001 innan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen begärde tillbaka pengarna, gör att Regeringsrätten dömer till kvinnans fördel och avslår överklagandet från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.