Lex Maria

Fördröjd cancerdiagnos ska utredas

Socialstyrelsen ska utreda en händelse vid en vårdcentral på Gotland där personalen misstänks ha brustit i omhändertagandet så att en patients cancerdiagnos fördröjdes.

I somras kom patienten till vårdcentralen med ryggsmärtor och hög sänka. I november blev patienten remitterad till reumatologen och då konstaterades en dödlig cancer.

Patienten ansåg att omhändertagandet i primärvården var illa skött och att diagnosen därför fördröjdes.

Nu ska Socialstyrelsen utreda fallet efter en så kallad Lex Maria-anmälan.