Dålig brandsäkerhet i bussar

Minst en buss av 100 råkar varje år ut för en brandincident. Och det är något som kan sluta i katastrof eftersom bussar har lägre brandkrav än t ex tåg och fartyg.

Därför driver SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, ett forskningsprojekt som på sikt kan komma att öka brandkraven på bussar i hela Europa.

Forskningen på att göra bussarna säkrare initierades 2005 av vägverken i Sverige och Norge som uppmärksammat alla incidenter - incidenter som visserligen slutat lyckligt men som skulle kunna bli en katastrof - något som också har hänt på andra håll i världen.

Resultaten av forskningen ska nu ligga till grund för de internationella fordonsdirektiv som utarbetas i Geneve och på sikt komma att färbättra brandsäkerheten på bussar runt om i Europa.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se