Långsele

Förslag till skola och förskola klart

Nu är alternativen klara till ny förskola och skola i Långsele. Barn och skolnämnden i Sollefteå presenterar nu sex olika förslag, de går ut på rivning och nybygge, men även ombyggnationer finns som alternativ.

Kostnaderna för förslagen varierar mellan 18 och 70 miljoner kronor.

Långseleborna skall få vara med och tycka till, en diskussion skall hållas den 31 mars.