Idrottspengar går till ledarutbildningar

En del av bidragen till idrottsföreningarna i Karlskrona borde öronmärkas för ledarutbildningar. Det föreslår idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla Brunsberg (m).

Kommunen kommer redan i år att kräva att minst fem procent av föreningsbidraget ska läggas på utbildning av ledare om förslaget går igenom.

Bakom förslaget ligger en kompromiss med förbundet SISU, som utbildar idrottsledare i många av Karlskronas idrottsföreningar.

Trygga framtiden
Öronmärkta bidragspengar skulle trygga SISU:s framtid i Karlskrona utan att kommunen behöver ge dem direkta bidrag.

SISU har sökt pengar direkt från kommunen för sin verksamhet, men det beviljades inte av nämnden. 

Istället har kommunen och SISU nått kompromissen att öronmärka idrottsföreningarnas bidragspengar för sådana ledarskapsutbildningar som SISU håller.

– För oss i idrotts- och fritidsnämnden har det inte varit aktuellt att överföra pengar direkt till SISU för då hade vi behövt minska bidragen till föreningarna, säger Camilla Brunsberg (m).

Nöjda med kompromiss
– Det är en kompromiss som vi kan känna oss nöjda med, vi kan fortsätta jobba som innan, säger Marie-Louise Svensson, ordförande i SISU.

SISU samarbetar idag med 60 av Karlskronas totalt 80 idrottsföreningar.

Camilla Brunsberg tycker att kravet på att föreningarna ska lägga minst fem procent av sitt bidrag på ledarutbildning är fullt rimligt.

De föreningar som har informerats har enligt henne reagerat positivt på förslaget.

Idrotts- och fritidsnämnden kommer ta ställning till förlaget i slutet av månaden.