Regionen kan tvingas ransonera effektiv cancermedicin

Cancerpatienter i Västra Götaland har sämre tillgång till nya supereffektiva biologiska läkemedel än de som bor på en del andra håll i landet.

Och detta trots att behandlingar med dessa läkemedel oftast förlänger livet och i många fall till och med botar cancer.

Det är främst priset som gör att man är restriktiv med att behandla med dessa biologiska läkemedel - behandlingen kan kosta upp till 300 000 kronor per patient och år.

- Och resurserna är inte obegränsade ,säger Per Karlsson verksamhetschef för cancersjukvården vid SU.