Finspång

Ännu inget beslut om Hävla förskola

Det blev inget beslut under onsdagen i humanistiska nämnden i Finspång om en eventuell nedläggning av förskolan i Hävla eftersom politikerna inte är överens.

Enligt nämndens ordförande Peter Fransson (s), måste frågan diskuteras ytterligare och något beslut fattas därför inte förrän tidigast i april.