Sundsvall

Kultur och fritid vill bygga större hall

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat in en lista till fastighetsnämnden i Sundvall där de kartlagt de investeringsbehov de anser skulle förbättra kommunen.

Bland annat vill de bygga en 20x40 meter stor idrottshall i Haga, om förslaget går igenom blir hallen större än vad barn-utbildningsförvaltningen först givit förslag på och 400 000 kronor dyrare.

En ombyggnad av Tonhallen finns också med på listan. Vilka investeringar som slutligen skall göras beslutas av Kommunfullmäktige.