Karlstad

Ersättning till flyktingar dras in

Karlstads kommun tar nu i med hårdhandskarna när det gäller flyktingpolitiken.
I dagarna har det skickats ut brev till afghanska flyktingar, som enligt kommunen är hänvisade att återvända till sina hemländer, med besked om att deras ersättningar kommer att dras in.

Juma Lomani, är flykting från Afghanistan, och trots att han har pågående ärende hos migrationsverket, har han fått kommunens brev. I brevet skriver kommunen att ” eftersom du inte har uppehållstillstånd i Sverige har du som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd, utan är hänvisad till att återvända till ditt hemland”. Kommunen skriver också att eftersom några ersättningar inte kommer att betalas ut i maj är det bra lägenheter sägs upp senast den 31 mars.