Karlstad

Anrikt hus i Karlstad ska rivas

Karlstads-tidningens hus i Karlstad, där Gustaf Fröding arbetade som journalist, kommer att rivas.
Det beslutet fattades i går av stadsbyggnadsnämnden.

Platsen kommer att markeras och den är viktigare än själva huset, säger nämndens ordförande Håkan Holm. Därför ska det gamla trädet intill huset stå kvar och kulturhistoriskt viktiga detaljer måste bevaras.