Miljardutbyggnaden av Aitik igång

Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare byggs ut för 5,2 miljarder kronor. Byggnationerna har börjat på allvar. Just nu är 200 personer sysselsatta på det flera kvadratkilometer stora området som ska bli det nya gruvområdet.

Hans Jönsson är projektledare för Aitik 36 och tycker att det hela är stort.

- Inte andlös precis, men man kan inte undvika att bli imponerad av storleken på projektet trots att man har varit inblandad från första början, säger han.

Aitikgruvan fördubblar sin årsproduktion till 36 miljoner ton. Stora mängder betong och stål kommer att gå åt till att bygga det nya gruvområdet. Huvudentreprenörerna Peab och Skanska har tillsammans byggt upp en särskild betongfabrik för byggnationerna. Nu pågår arbeten på fem olika byggarbetsplatser samtidigt. Det är truckverkstad, krossar, mellanlager, malmlada och nytt anrikningsverk allt utspritt på ett drygt fem kvadratkilometer stort område.

Nu är cirka 200 personer sysselsatta mestadels med byggnadsarbetena på det nya industriområdet. När byggnadsarbeten och maskinstallationer utförs parallellt blir det betydligt fler.

- Vi räknar med en topp någon gång under 2009 där vi kommer att vara någonstans mellan 800 och 1 000 personer, säger Hans Jönsson.

Orsaken till att det nya Aitik byggs väldigt utspritt beror uteslutande på ekonomiska skäl. Det nya anrikningsverket byggs flera kilometer från själva gruvan, Hans Jönsson förklarar varför.

- När man räknade på energikostnader så kom vi fram till att det är bättre att anlägga anrikningsverket nära sandmagasinet. Det blir kortare väg att pumpa sanden, restprodukten, från anrikningen ut på sandmagasinet, då tjänar vi energikostnader, säger han.

Det nya anrikningsverket vid Bolidens koppargruva Aitik kommer att blir femtio meter högt och 250 meter långt. På plats finns två rejäla byggkranar som kommer att bli en form av landmärken under byggtiden.

- Byggkranen som svängde nu, är i dagsläget cirka trettio meter hög. Men den kommer att höjas undan för undan när vi börjar resa väggar och liknande. Så den kommer att bli åttio meter hög och blir väl en symbol för projektet och kommer att synas vida omkring, säger han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten