Klartecken för vindsnurror i Markbygden

Företaget Svevind har fått bygglov för att bygga tolv vindkraftverk i Dragaliden i Markbygden cirka fem mil väster om Piteå. De tolv vindsnurrorna är ett första steg i planerna på en betydligt större vindkraftspark i området med uppemot 1 000 vindkraftverk.

De tolv vindkraftverken i Dragaliden, som har godkänts av kammarrätten, är ett pilotprojekt som beräknas producera cirka 72 GWh.

Om hela projektet med uppemot etttusen vindkraftverk förverkligas beräknas energiproduktionen bli cirka 12 TWh, vilket motsvarar produktionen från två kärnkraftsreaktorer av Barsebäck 2-storlek.