Sjukvården

Dyra mediciner för cancersjuka

Cancerpatienters tillgång till dyra mediciner kan komma att begränsas. Läkare i Västra Götaland är oroliga.

Cancerpatienter i Västra Götaland har sämre tillgång till nya supereffektiva biologiska läkemedel än de som bor på en del andra håll i landet.

Detta trots att behandlingar med dessa läkemedel oftast förlänger livet och i många fall till och med botar cancer.

Det är främst priset som gör att man är restriktiv med att behandla med dessa biologiska läkemedel - behandlingen kan kosta upp till 300 000 kronor per patient och år.

Resurserna är inte obegränsade - säger Per Karlsson verksamhetschef för cancersjukvården vid SU .

Läkemedelskostnaderna i Västra Götaland ökade förra året med 3.9 % vilket innebär att de har ökat i samma takt som de övriga sjukvårdskostnaderna.

I år kommer läkemedelskostnaderna att öka med hela 8% vilket innebär att de för första gången kommer att öka snabbare än andra sjukvårdskostnader - säger Karin Lendenius läkemedelschef i Västra Götaland:

-Självklart är jag orolig, våra läkare funderar mycket hur vi ska ha råd med mediciner i framtiden.

Och hon är orolig för hur det kan påverka sjukvårdens möjligheter att behandla patienter med de dyra biologiska läkemedlen