Nu varnas för ny drog på Internet

Örebropolisen och Universitetssjukhuset i Örebro har gått ut med en varning för drogen Fenazepam.
Anledningen är att sex unga män de senaste tre veckorna överdoserat preparatet som de köpt via Internet.

Fenazepam är ett fram till idag ganska okänt kemiskt preparat som tillverkas i Ukraina, säljs till Ryssland, varifrån det sedan säljs vidare via Internet.
Det går bara att köpa 1 gram i taget men, 1 gram är 2 000 normaldoser!!!! Det blir därför lätt överdoser med medvetslöshet som följd.
Fenazepam är inte läkemedelsklassat i Sverige.
Inte heller narkotikaklassat, och därmed inte olagligt. Det liknar gamla Rohypnol och används mot sömnproblem, ångest och oro. Preparatets biverkningar gör att Arne Eklund på Rättsmedicinalverket ser att varningar bör utfärdas på fler platser i landet.