Folater ger friskare spermier

Män med ett högt intag av folater har färre spermier med onormalt kromosomantal enligt en ny studie. Resultatet tyder på att ju mer folater mannen åt, desto bättre.

De män i studien som fick i sig mest folater på en vanlig dag åt ungefär 1000 mikrogram, alltså dubbelt vad man rekomenderar till gravida kvinnor till exempel. De männen hade 25-30 procents färre spermier med onormalt kromosomantal. Ett exempel på en skada orsakad av onormalt kromosomantal är Down’s syndrom.

Folater är ett samlingsnamn för olika former av föreningar som innehåller folsyra, ett vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen. Folsyra förekommer framför allt i lever, kött (muskulatur) och grönsaker.

Forskarna är dock noga med att påpeka att studien bara visar på ett samband som ännu inte kan bevisas och att mer forskning på området behövs. Studien publicerades i marsnumret av tidskriften Human Reproduction.