Byggstenar till liv funna i rymden

63 ljusår bort i rymden har forskare hittat de första byggstenarna till liv utanför vårt solsystem; organiska molekyler av metan.

Metan finns i atmosfären på de flesta planeter i vårt solsystem, men det här är alltså första gången forskare från amerikanska rymdstyrelsen NASA och Europeiska rymdorganisationen ESA har kunnat visa på att metan också finns på en planet utanför vårt solsystem.

– Det är en spännande upptäckt, för om man bara går tillbaka 20 år så visste man knappt att det fanns planeter som kretsade kring stjärnor utanför vårt eget solsystem. Det kommer ju i framtiden med säkerhet inte bara vara metan man hittar utan man kommer att hitta även andra molekyler, så kallade prebiotiska molekyler, alltså molekyler som man tänker sig som finns innan liv har kommit igång, säger Mats Larsson, professor i molekylfysik och lärare i astrobiologi vid Stockholms Universitet.

Hubbleteleskopet möjliggjorde upptäckten
När planeter passerar framför stjärnor kan man få information om planetens atmosfär genom att studera hur den absorberar stjärnans ljus. Varje ljusskiftning i planetens atmosfär blir som fingeravtryck för olika molekyler. Metan, som är en organisk molekyl, kan under de rätta omständigheterna, och i kombination med andra ämnen, leda till de kemiska reaktioner som är nödvändiga för att liv ska kunna uppstå.

Inget liv på just den här planeten
Omständigheterna verkar inte så gynnsamma på den här planeten, som är ungefär lika stor som Jupiter. Den har nämligen en medeltemperatur på 900 grader. Därför är Mats Larsson mycket tveksam till att det skulle kunna finnas liv just där:
– Metan har inga problem att överleva i 900 grader men däremot har jag svårt att tänka mig att det är en lämplig miljö för att utveckla liv. Däremot visar det att man verkligen kan se molekyler på planeter utanför vårt solsystem.

Özgür Karlidag
ozgur.karlidag@sr.se