Växjö

Tystare flyg ger fler äldrebostäder

Trots att flyget ökar på Smaland Airport så krymper bullerzonen runt flygplatsen. Det framgår av en ny bullermätning.

Att bullerzonen krymper innebär bland annat att ett planerat äldreboende i Öjaby utanför Växjö nu hamnar strax utanför den zon som inte få bebyggas. 

- Det är ju oerhört bra eftersom vi länge letat efter en möjlighet att bygga ett vårdboende i Öjaby, säger Bertil Olsson (kd) som är ordförande i omsorgsnämnden i Växjö.

Utökningen av flyget går knappast ljudlöst förbi. Men jämfört med den senaste bullermätningen från 1997 har störningarna från flygplatsen ändå minskat. Det framgår av en ny mätning som LFV Akustik gjort.

Förklaringen är helt enkelt att flygplansmodellerna är tystare i dag än tidigare, enligt flygplatschefen Lars Håkansson.

Resultatet av den nya bullermätningen är att den zon runt flygplatsen som inte få bebyggas har krympt. Och i ett enda slag har det gjort det möjligt att genomföra planerna på ett att bygga ett privatägt äldreboende i Öjaby, eftersom den aktuella fastigheten nu hamnar utanför bullerzonen.

Skisserna talar om ett 30-tal vårdbostäder och upp mot 40 lägenheter, särskilt anpassade för äldre hyresgäster.

Det är Växjö kommun som efterlyst en ny mätning för att få besked om förutsättningarna för att bygga på fastigheten.

2011 räknar Bertil Olsson med att vårdboendet ska stå klart. Men de första kontakterna mellan fastighetsägaren Tage Johansson och Växjö kommun är redan tagna.


Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se