Mälarhamnar vill ha ny sluss i Södertälje

Mälarhamnars ägarkommuner, Västerås och Köping, trycker nu på hos sjöfartsverket för att visa på behovet av en ny sluss och kanal i Södertälje.

Kommunerna anser att en ny vattenväg är nödvändig för att säkerställa fortsatt sjöfart på Mälaren, och särskilt för företagen i den inre delen av Mälardalen. Dessutom skulle en investering i slussen förbättra vattenflödet och ge bättre möjligheter att reglera höga vattennivåer i Mälaren, enligt kommunerna.