Håkan Karlsson föreslås av RPS

Det kommer med all sannolikhet bli Håkan Karlsson som blir utsedd till ny länspolismästare i Norrbotten. Rikspolisstyrelsens tjänsteförslagsnämnd har nämnligen föreslagit till regeringen att han utses till ny länspolismästare.

Sen tidigare har polisstyrelsen i Norrbotten föreslagit Håkan Karlsson till att efterträda till Seppo Wuori som utsetts till tillförordnad överdirektör vid Rikspolisstyrelsen.

.