So ghindon e chavora pe e patradzi?

Kamen von feri kadala djes anda guglipe? Kamen von te aven e patradziake cohajna vaj na?

Shunen so e romane chavora phenen kana vorbin von penge ghindura