Oro och ångest över avvisning

I en månad satt 28-årige Ferudon Rezai, som bor i Borås sedan sju år, i gränspolisens förvar i Kållered för att utvisas till Afghanistan.
Men hans avvisnining stoppades tillfälligt efter påtryckningar från UD och FN.
I går var Ferudon Rezai tillbaka i sin lägenhet i Borås för att avvakta vidare beslut. Och han känner ångest och osäkerhet över vad som kommer att hända.

Ferudon Rezai kom till sverige 2001 och hade mellan 2006-2007 ett tillfälligt uppehållstillstånd. Då började han studera, fick ett jobb och skaffade en lägenhet. Men jobbet och studier fick han lämna efter att hans uppehållstillstånd gick ut och han har sedan dess överklagat i omgångar för att få stanna i Sverige.

Men så den 18 mars skulle han alltså avvisats till Afghanistan, en avvisning som stoppats efter att UNHCR meddelat att de i nuläget inte kan ta emot Ferudon. Nu ligger ärendet återigen i händerna på migratoinsverket och för Ferudon som under tiden i förvar tappat hår och haft sömnproblem väntar nu återigen ovisshet och oro.

UNHCR har kommit med invändningar i sex av nitton avvisningsfall.

- Personerna kommer från lägen som vi räknar som osäkra. I de här sex fallen så har vi kommunicerat det, och deras återresa har tillfällligt stoppats, och det tycker vi är bra, säger Hanne Mathisen som är UNHCR:s presstalesperson.

Nu lämnar polisen tillbaka ärendena till Migrationsverket, som igen får avgöra vad som ska hända med dem.

- Det är Migrationsverket som får ta ställning till om UNHCR:s invändningar ska leda till att man ska ändra något beslut. Här får polisen bara en vidarebefodrande roll, säger Per Löwenberg, avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen.