Mjölken blev äggets död

En genetisk studie i tidskriften Public Library of Science beskriver däggdjurens utveckling och hur de övergav ägg till förmån för att amma med mjölk. Studien visar att amningen har sitt ursprung för drygt 200 miljoner år sedan och att de blivande däggdjuren under lång tid både lade ägg och ammade sin avkomma.

Från början fanns bara ägget. Sedan kom mjölken, och allting förändrades.

Så beskrivs däggdjurens utveckling i en ny genetisk studie. Den avslöjar att amningen har sitt ursprung drygt 200 miljoner år bak i tiden.

Förmågan att producera mjölk - en av de största omvälvningarna i livets historia - är med andra ord en mycket gammal företeelse. Den inträffade medan däggdjuren och deras föregångare fortfarande fortplantade sig genom att lägga ägg, precis som de flesta reptiler och alla fåglar fortfarande gör.

Men den nya förmågan skulle med tiden leda till att däggdjuren upphörde med äggläggningen. I stället utvecklades en helt ny fortplantningsmetod, där avkomman får näring via en moderkaka, och sedan via amningen.

Pseudogener
Bakom studien, som publiceras i Public Library of Science (18 mars), står schweiziska forskare under ledning av evolutionsbiologerna Walter Wahli och Henrik Kaessmann vid universitetet i Lausanne.

De granskade tre gener som finns hos fåglar. Generna kodar för produktionen av vitellogenin, ett protein som utgör den viktigaste näringskällan i äggula.

De tre generna finns faktiskt även hos oss däggdjur, vilket antyder att de är av urgammalt ursprung. Men hos alla nu levande arter, förutom de äggläggande kloakdjuren från Australien, är de tysta och avsomnade. De upphörde successivt att fungera under evolutionens gång, men blev inte definitiva pseudogener förrän för 30-70 miljoner år sedan.

Äggets död
Forskarna tittade sedan på en annan grupp gener som kodar för kasein, en av huvudingredienserna i mjölk. Dessa gener är exklusiva för däggdjuren, och finns hos alla arter, även kloakdjuren.

Eftersom kloakdjuren och andra däggdjur gick skilda vägar för 200 miljoner år sedan är dessa gener minst lika gamla, sannolikt betydligt äldre.

Slutsatsen blir att förmågan att producera mjölk uppkom mycket tidigt. Det ledde dock inte omedelbart till att däggdjuren slutade lägga ägg. De båda företeelserna fanns tvärtom sida vid sida under lång tid. Men mjölken minskade successivt beroendet av äggulan, och till slut övergavs ägget helt och hållet till förmån för en kombination av moderkaka och amning.

Vetenskapsradion/TT