Läget stabilt för pojke som föll

Den pojke i 14-års åldern som i går föll 10 meter ner på betonggolvet på Kulturens igår vårdas fortfarande på Sunderby sjukhus. Pojken har opererats för en fraktur och hans tillstånd uppges vara oförändrat stabilt.