Nya satsningar på kollektivtrafik

Politikerna vill att fler i Göteborgsregionen ska välja bort bilen. Därför fortsätter satsningarna på kollektivtrafiken de närmaste åren.

Stenpiren blir ny knutpunkt för spårvagnar, bussar och färjetrafik när spårvägsetappen på Stora Badhusgatan är klar 2011.

Det säger Västtrafiks verksamhetsplan som nu är godkänd av Göteborgs kommunstyrelse.

För spårvagnarna kommer också en ny länk vid Munkebäck för trafik mellan Torp och Östra sjukhuset.

De fyra stombusslinjerna ska utvärderas och det kan bli fler linjer, och fler hållplatser ska få högre standard med nulägesinformation.

På Västra stambanan får fler pendeltåg nästa år tre eller till och med fyra tågsätt. Banverket utreder förlängda perronger. Vissa tåg blir snabbpendlar utan stopp mellan Alingsås och Göteborg.

Upprustningen av pendeltågstationer fortsätter och nya pendel- och cykelparkeringar byggs.

På Bohusbanan utökas tågtrafiken och det betyder färre expressbussar på vissa linjer. Mellan Ale och Göteborg blir det tvärtom fler bussar i några år tills nya dubbelspåret är klart 2012.

Det blir ingen snabbåtstrafik i Göteborgs södra skärgård i år, men nästa, säger planen.

Nya avtal för busstrafik blir det i Mölndal, Partille och västra Göteborg 2010 och då ska alla bussar ha låggolv, bland annat. Liknande krav i regiontrafiken gör att 200 bussar byts ut där.

Och spårvagnstrafik beställs från 2010, men om det blir i regelrätt konkurrens i upphandling är inte klart.